Braskaminer, Kaminer, Kaminex

Vedeldad braskamin som är klädd med värmelagrande serpentinsten, vilket är ett material likvärdigt med täljsten. Brännjärn av gjutjärn i eldstaden och förbränningskammarens delar är utbytbara. Kaminen är avsedd för uppvärmning och trivseleldning i bostaden. Kaminen ska anslutas till rökkanal dimensionerad för rökgastemperatur med max. 350C  

Teknisk spec


Färg: Svart
Höjd: 860
Bredd: 510
Djup: 365
Vikt: 158
Anslutning: Topp ø150 mm
Effekt: 7 kW
Verkningsgrad: 79%
Energiklass:
Tillbaka till topp
Meny